PFA NEAG IOAN


Du-te la cuprins

Legislatie PSI - AII

LEGISLATIE > Legislatie SU

I. DISPOZITII GENERALE APARAREA
IMPOTRIVA INCENDIILOR (
P.S.I.)


1. Ordin nr. 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de Óncarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004 (Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 24 septembrie 2001)
2. ORDIN Nr. 605/579 din 5 septembrie 2008 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare Ómpotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale (Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din 22 septembrie 2008)
3. ORDIN Nr. 14 din 16 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare Ómpotriva incendiilor la amenajari temporare Ón spatii Ónchise sau Ón aer liber
(Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 15 mai 2009)
4. ORDIN Nr. 28/2338 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare Ómpotriva incendiilor la obiective de cult
(Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 20 august 2009)
5. ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare Ómpotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement
(Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 29 iunie 2010)
6. ORDIN Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea Ómpotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente
(Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 9 august 2010)
7. ORDIN Nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea Ómpotriva incendiilor la spatii pentru comert
(Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 2 septembrie 2010)
8. ORDIN Nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare Ómpotriva incendiilor la ateliere si spatii de Óntretinere si reparatii
(Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 28 septembrie 2010)
9. ORDIN Nr. 262 din 2 decembrie 2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare Ómpotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri
(Publicat Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 13 decembrie 2010)

OMAI nr 234/2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arsonII. LEGISLATIE SPECIFICA PREVENIREA INCENDIILOR

1. LEGEA nr. 307 privind apararea Ómpotriva incendiilor (Publicata Ón Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21.07.2006)
2. ORDIN Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare Ómpotriva incendiilor
3. HOTARARE Nr. 1489 din 9 septembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta
4. HOTARARE Nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta
5. HOTARARE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta
6. HOTARARE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
7. HOTARARE Nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor
8. HOTARARE Nr. 53 din 2008 Reguli si dispozitii de aparare Ómpotriva incendiilor pentru domeniul public si privat din judetul Mures
9. LEGE Nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
10. LEGE Nr. 252 din 10 iunie 2003 privind registrul unic de control
11. ORDONANTA Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor
12. ORDONANTA Nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
13. ORDIN Nr. 160 din 23 februarie 2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta
14. ORDIN Nr. 360 din 14 septembrie 2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta
15. O.M.A.I. nr.106 din 09.01.2007 Criteriile de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care auobligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii Ón domeniul apararii Ómpotriva incendiilor
16. Ordin nr. 1045 din 29/08/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
17. ORDIN Nr. 118/1709 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare Ómpotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement


REGULI SI DISPOZITII DE APARARE őMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT DIN JUDETUL MURES

Organizarea apararii impotriva incendiilor (Schema)
HOME | SERVICII | LEGISLATIE | Linkuri utile | CONTACT | Harta site


Submeniu:


Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal